ویدئو کنفرانس

ویدئو کنفرانس سخت فزاری

               ویدئو کنفرانس های سخت افزاری یا در اصطلاح پایانه های ویدئو کنفرانس دارای تنوع بسیار زیاد به منظور برطرف کردن نیازهای کاربران مختلف می باشند.  طراحی و ساخت پایانه های ویدئو کنفرانس براساس نوع ارتباط و اندازه اتاق کنفرانس کاربران انجام شده است، اتاق هایی با اندازه کوچک یا در اصطلاح Huddle Room  تا سالن های کنفرانس با اندازه خیلی بزرگ.  ارتباطات ویدئو کنفرانسی سخت افزاری به دو نوع نقطه به نقطه یا در اصطلاح Point-to-Point  و چند نقطه ای یا در اططلاح Multipoint  تقسیم بندی می شوند. ارتباطات ویدئو کنفرانس سخت افزاری بر پایه پروتکل های ارتباطی H.323  و SIP  می باشند که این دو پروتکل ارتباطی کاربران را از محدود بودن به یک برند خاص رها میکند و کاربران بدون توجه به برند دستگاه های ویدئو کنفرانس سخت افزاری می توانند ارتباطات تصویری خود را برقرار نمایند و از بهترین کیفیت ارتباطی برخوردار باشند.  از جمله مهترین مزیت ویدئو کنفرانس های سخت افزاری عملکرد آن ها به صورت On-Premise  و عدم نیاز به سرویس های تحت کلود (Cloud) می باشد. 

               همانطور که گفته شد ارتباطات ویدئو کنفرانس سخت افزاری به 2 دسته : Point-to-Point  و Multipoint  تقسیم بندی می شود که زمانی که ارتباط مابین دو نقطه (2 مکان مختلف ) باشد آن ارتباط را پوینت تو پوینت و زمانی که نقطه سوم به ارتباط اضافه شود آن را مالتی پوینت می نامند. در زمانی که ارتباطات به صورت مالتی پوینت باشد نیازی به تجهیزاتی به نام MCU  (Multipoint Control Unit) می باشد که MCU  یا به صورت Embedded  در داخل دستگاه های سخت افزاری و یا برای تعداد بالای نقاط همزمانی به صورت دستگاهی جداگانه ارائه می شود که در بخش زیرساخت ویدئو کنفرانس توضیحات کامل دراین مورد داده شده است.   

 

ویدئو کنفرانس