توسعه ارتباطات گلیک

با قدرت کنار شما خواهیم بود

تخصص ما در تجهیزات ویدئو کنفرانس تجهیزات سمعی و بصری حرفه ای تجهیزات سیستم کنفرانس تجهیزات دیجیتال ساینیج

گلیک مسلط بر بازار (ویدئوکنفرانس ، تجهیزات سمعی و بصری حرفه ای ، تجهیزات شبکه و دیجیتال ساینج ) ایران با بهره گیری از تجارب کارشناس خبره  در راستای اهداف بلند مدت خود گام های موثری را به پشتوانه مشتریان وفادار خود برمی دارد.گلیک هم اکنون توسط گروه تحقیق و توسعه خود در حال طی کردن مراحل پیشرفت در حوزه IOT  می باشد و امید دارد پروژه های موفق و  بزرگی را در این زمینه را انجام دهد

برخی از مشتریان

 

مقالات

1

تجهیزات ویدئو کنفرانس

2

تجهیزات سالن کنفرانس

3

تجهیزات صوتی کنفرانس