سیستم کنفرانس

در واقع ، سیستم کنفرانس مجموعه کاملی از تجهیزات صوتی است برای کمک به برقراری ارتباط راحت شرکت کنندگان در یک جلسه است، حال اگر در فکر خرید سیستم کنفرانس و تجهیز سالن کنفرانس خود هستید همین حالا با کارشناسان گلیک با 15 سال سابقه تماس بگیرید و خرید بهترین سیستم کنفرانس را با توجه به محیط و بودجه شرکت، تجربه کنید

درخواست مشاوره

برندهای سیستم کنفرانس

راهکارهای سیستم کنفرانس

در واقع، سیستم کنفرانس مجموعه کاملی از تجهیزات صوتی است برای کمک به برقراری ارتباط راحت شرکت کنندگان در یک جلسه، به طوری که هر کسی که در اتاق کنفرانس حضور دارد بتواند با کیفیت مطلوب "بشنود" و "صحبت" کند. مهمترین بخش در یک سیستم کنفرانس ، میکروفون است ، بنابراین اکثرا" سیستم کنفرانس را "سیستم میکروفون کنفرانس" نیز می نامند.

همه جلسات نیاز به سیستم کنفرانس ندارند. تصور کنید که در جلسه ای با بیش از 10 نفر شرکت کننده، که در دور یک میز کنفرانس بزرگ برای گفتگو در مورد یک موضوع نشسته باشید، همچنین، نزدیک به 100 مخاطب عمومی برای شنیدن نظرات در جلسه حاضر هستند. در این حالت، استفاده از تنها یک میکروفون بی سیم برای ارتباط بین 10 شرکت کننده غیر منطقی است. به احتمال زیاد این جلسه باعث یک وضعیت آشفته خواهد شد. این نوع سالن جلسات، جایی است که سیستم میکروفن کنفرانس نیاز دارد.

مکان های کاربردی برای سیستم های میکروفون کنفرانس عبارتند از:

سیستم های میکروفون کنفرانس برای سالن جلسات ادارات

سیستم های میکروفون کنفرانس برای سخنرانی و سمینارهای آموزشی

سیستم های میکروفون کنفرانس برای رویدادهای کنوانسیون بین المللی

سیستم های میکروفون کنفرانس برای میزگرد ها

سیستم های میکروفون کنفرانس برای سالن کنفرانس های مراکز مطبوعاتی

سیستم های میکروفون کنفرانس برای اتاق جلسات هیئت مدیره

در جلساتی که از سیستم کنفرانس استفاده می شود دو پارامتر نقش کلیدی دارد:

  1. میکرفون ریاست ( Chairman ) :  میکرفون ریاست با توجه به اختیاری که دارد میتواند حالت سکوت برای همه میکروفن ها ایجاد کند ، کنترل بلندی صدا ، کنترل زمان صحبت کردن و یا مدیریت رای گیری را انجام دهد. در برخی از سالن کنفرانس ها از دو یا سه جایگاه و میکروفن ریاست استفاده می کنند.

  2. میکروفون شرکت کننده ( Delegate ) : تمامی افراد شرکت کننده جلسه در سالن کنفرانس با استفاده از میکروفن شرکت کننده می توانند بخوبی صدا را بشنوند و در موقع لزوم صحبت کنند و یا رای خود را ارائه نمایند .