ویدئو اسپلیتر

اسپلیتر تصویر یا اسپلیتر ویدئو video splitter، برای مواقعی است که بخواهید تصویر یکسان را بر روی چند نمایشگر داشته باشید. برای خرید اسپلیتر ویدئو می توانید با شرکت توسعه ارتباطات گلیک تماس بگیرید.

درخواست مشاوره

راهکارهای سایر محصولات

 اسپلیتر تصویر یا اسپلیتر ویدئو (video splitter)، برای زمان هایی است که بخواهید تصویر یکسان را بر روی چند نمایشگر ایجاد کنید. یعنی خروجی تصویر را وارد ورودی دستگاه اسپلیتر کنید و از آن چند خروجی یکسان بگیرید.

اسپلیترهای تصویر برای همه ی سیگنال ها یا پورت های تصویر مانند VGA, DVI, HDMI, DisplayPort و حتی قدیمی تر هایی مثل componnet و av وجود دارند که به همین نام خوانده می شوند.

همه محصولات ویدئو اسپلیتر