سیستم کنفرانس بی سیم

اصطلاحا به سیستم های کنفرانسی که ارتباط بین میکروفن کنفرانس با منبع تغذیه سیستم کنفرانس وابسته به اتصال کابل نباشد ، سیستم کنفرانس بی سیم اطلاق می گردد.

این نوع از سیستم کنفرانس در ابتدا از تکنولوژی برقراری ارتباط مبتنی بر اشعه مادون قرمز استفاده می کردند که برای استفاده می بایست پارامترهای محیطی از قبیل نورخورشید ، نور لامپ ها و امواج را به شدت مدیریت کرد که در برخی مواقع استفاده در هر محیطی را غیر ممکن می کرد ولی با توجه به پیشرفت تکنولوژی در این حوزه ، سازندگان سیستم های کنفرانس از ارتباطات پایدارتر استاده کرده و در حال حاضر میکروفن کنفرانس  های بیسیم ساخته شده مبتنی بر باند های فرکانسی   2.4G , 5.2G , 5.8G  می باشند . قابل ذکر است ، یک سیستم کنفرانس بی سیم مناسب ، برای جلوگیری از تداخل های فرکانسی از یک سری باند ها استفاده نماید.

میکروفون کنفرانس بی سیم توسط یک باطری با کیفیت تغذیه شده و تبعا می بایست برای استفاده دارای شارژ باشند . در اکثر سیستم کنفرانس های بی سیم از با طری های Li-ion برای داشتن مدت زمان شارژ کوتاه و زمان استفاده طولانی بهره می برند.

 

سیستم کنفرانس بی سیم