سایر محصولات ویدئو کنفرانس و سیستم کنفرانس گلیک

برای بهبود عملکرد سیستم های نصب شده و همچنین اجرای سناریوهای مختلف در یک سالن کنفرانس نیاز به یکسری تجهیزات جانبی که شامل رکوردر تصویر، کارت کپچر، ویدئو سوئیچ، ویدئو اسپلیتر، مبدل های صوت و تصویر و.... می باشند.

درخواست مشاوره

راهکارهای سایر محصولات

برای بهبود عملکرد سیستم های نصب شده و همچنین اجرای سناریوهای مختلف در یک سالن کنفرانس، اتاق جلسات، سالن همایش و حتی اتاق هیئت مدیره یک سازمان، نیاز به یکسری تجهیزات جانبی که شامل رکوردر تصویر، کارت کپچر، ویدئو سوئیچ، ویدئو اسپلیتر، مبدل های صوت و تصویر و.... می باشند. این تجهیزات معمولا خارج از دسترس کاربران سالن ها می باشند و یا در رک ها تعبیه می گردند و با عملکرد خودکاری که دارند سناریوهای از قبل تعریف شده را پیاده سازی می نمایند.

بدین ترتیب با نصب سیستم کنفرانس اتوترک و یا نصب تجهیزات ویدئوکنفرانس، کاربران قادر خواهند بود با استفاده از این تجهیزات، جلسات خود را ضبط نمایند و یا بتوانند از ورودی های تصویر مختلف برای ارائه مطلب و پرزنتیشن استفاده نمایند. همچنین کاربران قادر خواهند بود یک نصویر را توسط ویدئو اسپلیتر ها در نمایشگر های مختلف بطور همزمان نمایش دهند.