سایر محصولات ویدئو کنفرانس و سیستم کنفرانس گلیک

برای بهبود عملکرد سیستم های نصب شده و همچنین اجرای سناریوهای مختلف در یک سالن کنفرانس نیاز به یکسری تجهیزات جانبی که شامل رکوردر تصویر، کارت کپچر، ویدئو سوئیچ و.... می باشند.

درخواست مشاوره

راهکارهای سایر محصولات

برای بهبود عملکرد سیستم های نصب شده و همچنین اجرای سناریوهای مختلف در یک سالن کنفرانس، اتاق جلسات، سالن همایش و حتی اتاق هیئت مدیره یک سازمان، نیاز به یکسری تجهیزات جانبی که شامل رکوردر تصویر، کارت کپچر، ویدئو سوئیچ، ویدئو اسپلیتر، مبدل های صوت و تصویر و.... می باشند. این تجهیزات معمولا خارج از دسترس کاربران سالن ها می باشند و یا در رک ها تعبیه می گردند و با عملکرد خودکاری که دارند سناریوهای از قبل تعریف شده را پیاده سازی می نمایند.

بدین ترتیب با نصب سیستم کنفرانس اتوترک و یا نصب تجهیزات ویدئوکنفرانس، کاربران قادر خواهند بود با استفاده از این تجهیزات، جلسات خود را ضبط نمایند و یا بتوانند از ورودی های تصویر مختلف برای ارائه مطلب و پرزنتیشن استفاده نمایند. همچنین کاربران قادر خواهند بود یک نصویر را توسط ویدئو اسپلیتر ها در نمایشگر های مختلف بطور همزمان نمایش دهند.