درحالیکه نیروهای انسانی به سرعت در حال رشد ، مشارکت پذیر و پاسخگو  هستند،تمام تلاش را برای راضی نگه داشتن و ایجاد تعامل بیشتر و همکاری مداوم با مشتریان و همکاران خود بکار گرفته اند. که این امر بسیار پرهزینه می باشد ،ضمن آنکه بسیاری از تعطیلات نیز بدلیل مشغله کاری از بین رفته است. کارمندان درحالیکه از حمایت های کامل مدیران خود بهره مند نیستند ، از زمان های از دست رفته بدلیل حجم بالای کار نیز دلسرد شده اند.تفکر ما بر این است که راهکارهای ویدئوکنفرانس می تواند در حفظ تعادل بین کار و زندگی بهتر کمک نماید.

ویدئوکنفرانس با همکاران و مشتریان ، ارتباطات را بسیار آسان می سازد ، بطوریکه بهره وری سازمانی شما را بواسطه ارتباط مداوم در حد بالا نگه می دارد. جالب در این است که در یک نظر سنجی ۹۷ درصد مشتریان ما که از ویدئوکنفرانس در جهت ارتباط با داخل یا خارج سازمان خود استفاده می کنند، از اینگونه ارتباطات هم به لحاظ کاهش هزینه و هم از دید بهره وری کاملا راضی و خوشحال هستند. مشاهده چهره به چهره و مداوم همکاران با هم در طول روز و در جهت انجام کار بسیار در تسریع انجام امور موثر است ، بلکه شاید تعطیلات و اوقات فراغت بیشتری نصیب کارمندان گردد.

مزیت های استفاده از ویدئوکنفرانس بیشتر از آنچه گفته شده نیز هست،بطور مثال ۸۶ درصد از مشتریان ما که بطور فیزیکی در محل تشکیل جلسه های کاری حضور نداشتد از اینکه با راهکارهای ویدئوکنفرانس ارتباط گرفته اند بسیار خشنود و راضی بنظر می رسیدند و  اینگونه ارتباط این افراد بسیار گسترش پیدا نمود.البته کار کردن از ره دور یا در خانه یک مفهوم ناشناخته یا غیر عادی در سازمان های مدرن نیست.صرفنظر از درآمد پایین کار در منزل ، افراد در سازمان ها حتی با آزادی بیشتر به سختی کار می کنند و راحت ترند تا در جای دیگری باشند.در جدیدترین آمار بدست آمده در مورد نیروی کار از راه دور ، متوجه شدیم بیش از ۵۰درصد تجهیزات ویدئوکنفرانس مشتریان ما بیشتر از  ۴۰  ساعت در ۵ روز کاری هفته ، روشن و در حال ارتباط بوده اند. ولی جالب اینست که از حضور در محل کار گلایه ندارند : بیش از ۹۷ درصد از آنها خوشحال تر از کار در خانه مشغول به فعالیت هستند. قابلیت کار از راه دور با ویدئوکنفرانس ، نیروی کار را بسیار به روز می کند و این راهکارها میتوانند نقش مهمی را در تعادل بین کار و زندگی ایفا نمایند

.

رای کسانیکه در طول روز بطور مدام در حال جابجایی هستند ، ویدئوکنفرانس بهترین راهکار برای مدیریت زمان اینگونه افراد می باشد.بطور مثال سازمان ها میتوانند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارکنان بتوانند ساعات اول و آخر روز را در محل کار حاضر نباشند تا بدین ترتیب اوج ترافیک را در راه نمانند.جلسات بدون اضطراب و استرس پشت سر هم برگزار خواهد شد.

تقویت ارتباطات و فرهنگ تنها یکی از عواملی  است که شرکت های پیشرفته  از راهکارهای ارتباط ویدئویی استفاده می کنند. شما می توانید پنج دلیل برتر انتخاب راهکارهای ویدئوکنفرانس برای تعامل همکاران و مشتریان در شرکت های مدرن را بیابید.