ویدئو کنفرانس به عنوان یک ستون همکاری و ارتباطات ، محیط های کسب و کار را به دفاتر مدرن تبدیل کرده است. یکی از مزایای مهم کسب و کار در هنگام استفاده از فناوری های ویدئویی این است که توانایی تصمیم گیری سریعتر و آگاهانه را برای شما ایجاد می کند، زیرا ارتباطات چهره به چهره نقش بسزائی در جلسات دارد.

دیدار با حواس پرتی حداقل

همه ما می دانیم و با این صحنه مواجه شدیم که افراد در جلسات صوتی بعد از مدت زمانی شروع به بازی با قلم خود و کشیدن تصاویری می کنند تا زمان جلسه به پایان برسد و شما نمی دانید که در طرف مقابل چه می گذرد . فقط با استفاده از ویدئو کنفرانس ، تیم شما با به حداقل رساندن حواس پرتی از طریق جلسه رو به رو، قادر به رسیدن به حداکثر بهره وری است و شروع به کارها را پر قدرت می کند.

از بین بردن سوتفاهم ها

با دانستن این مطلب که ۹۳ ٪ ارتباطات از طریق زبان بدن انجام می گیرد، توانایی مشاهده و ارتباط با شخص دیگر بصورت چهره به چهره یک مسئله حیاتی است و این موضوع زمانیکه شما نیاز به دانستن واکنش طرف مقابل  تصمیمات اتخاذ شده در پایان جلسه کاری دارید، اهمیت بسیار زیادی پیدا می کند. ملاقات و جلسه رو در رو با ویدئوکنفرانس سوتفاه ها را از بین می برد

پاسخ های آنی  در زمان مناسب

هر زمان در کسب و کار ، که تصمیم گیری های مهم باید به موقع انجام شود، با استفاده از ویدئوکنفرانس ، می توانید بصورت آنی نسبت به اتفاقات محل کار خود و پروژه هایتان پاسخ های مناسب و سریع ارائه دهید .